Standard prac wykończeniowych Budynków,
osiedle „Limby” Józefosław

Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku
1. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą AIII 34GS i A0 St0S
2. Ściany fundamentowe– z bloczków betonowych
3. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 19 cm, ocieplone styropianem gr. 16 cm z tynkiem mineralnym na siatce, z elementami deski akrylowej oraz kamienia naturalnego.
4. Ściany pomiędzy sąsiednimi segmentami podwójne ściany z pustaków ceramicznych gr. 19 cm w środku z izolacją 2 cm styropianu
5. Ściany wewnętrzne działowe ceramiczne gr. 8 cm (na parterze i piętrze)
6. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej
7. Cokół przy ziemi tynk żywiczny mozaikowy
8. Kominy kształtki kominowe ceramiczne lub kominy murowane z cegły pełnej
9. Stropy między kondygnacjami żelbetowe monolityczne zbrojone stalą A-IIIN, beton B25
10. Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L” lub monolityczne z betonu B15 zbrojone stalą A-IIIN
11. Schody wewnętrzne (parter-piętro)– żelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN
12. Dach płaski
• konstrukcja żelbetowa monolityczna zbrojona stalą A-IIIN, beton B25,
• Ocieplenie 20 – 35 cm styropianu,
• pokrycie – papa termozgrzewalna,
• rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego,
13. Stolarka okienna zespolona, zestawy szklane 3 szybowe, profile z tworzywa sztucznego barwione, okucia standardowe, obwiedniowe, kolor: grafit, obustronnie, okna dachowe uchylno-obrotowe, drewniane.
14. Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku drewniane, kolor jasna sosna,
15. Drzwi garażowe stalowe ocieplane, segmentowe sterowane na pilota (dwa piloty do obsługi drzwi garażowych)
16. Barierki na balkonach stalowe z wypełnieniem szklanym

Prace zewnętrzne
17. Ogrodzenie osiedla – fundament żelbetowy, słupki stalowe.
18. Ogrodzenie od strony ulicy Limby– fundament żelbetowy, ściany murowane z pustaków Silka, tynkowane, wypełnienie: płaskowniki stalowe, malowane oraz panele odrodzeniowe wypełnione płaskownikami, malowane.
19. Furtki wejściowa z płaskowników stalowych, malowane (dotyczy segmentów skrajnych).
20. Kojec śmietnikowy – słupki stalowe, siatka ocynkowana powlekana.
21. Ogrodzenie ogródków pomiędzy sąsiednimi segmentami z siatki powlekanej wysokości ok. 120 cm
22. Miejsca parkingowe i chodnik do drzwi wejściowych – kostka betonowa szara.
23. Infrastruktura zewnętrzna – kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektryczna – zgodne z projektami branżowymi

Wykończenie wewnętrzne
24. Powierzchnie ścian i sufitów na parterze, piętrze – tynk gipsowy układany mechanicznie III kategorii;
25. Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego,
26. Posadzka na parterze – podkład betonowy z betonu B15, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej, 12 cm styropianu, folia, szlichta betonowa
27. Posadzka na piętrze – 4 cm styropianu, folia, szlichta betonowa.
 

Prace instalacyjne
Instalacja centralnego ogrzewania:
28. Źródło ciepła
Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie własny kocioł gazowy.
Dostawa i montaż pieca gazowego wchodzi w zakres wykończenia, piec kondensacyjny 1-funkcyjny firmy Viessmann Vitodens 100-W mocy 17 kW z podgrzewaczem pojemnościowym cwu 100 l Viessmann Vitocell oraz kompletem przyłączy, cyrkulacją, osprzętem sterującym (sterowanie temperaturą pomieszczenia).

29. System ogrzewania
Ogrzewanie wodno pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym, zamknięte. Na parterze (bez garażu i pomieszczenia gospodarczego) oraz w łazienkach na I piętrze ogrzewanie podłogowe.

30. Rurociągi i ich prowadzenie
Instalacje prowadzone pod posadzką. Podejścia do grzejników wykonane z przewodów polietylenowych.
Przewody te dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umożliwienia pewnych ruchów spowodowanych wydłużeniem się ułożone w peszlach, w zakres prac wchodzi dostawa i montaż
grzejników płytowych typu STELRAD NOVELLO N22 (około 5 szt.) oraz grzejników drabinkowych w łazienkach, wraz z zaworami termostatycznymi. Wielkość skorelowana z powierzchnią pomieszczenia.

31. Instalacja wodno – kanalizacyjna
Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzone do studni chłonnych znajdujących się na terenie osiedla.
Kanalizacja sanitarna
Zewnętrzna – grawitacyjna, przyłączona do oczyszczalni miejskiej.
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnego rozprowadzenia poziomego prowadzonego pod posadzką parteru. Rurociągi z PCV kielichowe z uszczelnieniami wewnętrznymi (uszczelka gumowa).
Poziomy kanalizacyjne – PCV wyprowadzone do kanalizacji zewnętrznej.
Piony kanalizacyjne PCV kanalizacyjne kielichowe, prowadzone w obudowanych szachtach. Na pionach będą zastosowane odpowietrzacze.
Instalacja wodna
Instalacja wody zimnej zasilana będzie przez przyłącze domowe z zewnętrznej sieci wodociągowej.
Przyłącze wody zimnej zostanie wykonane z rury PE. Zestaw wodomierzowy będzie umieszczony w budynku. Przewiduje się zastosowanie na poziomy i piony – rur z tworzywa sztucznego.
Instalacja pozioma wodna rozprowadzona w bruzdach ściennych do podejść pionów i do zasilania wymiennika wody ciepłej jak również do kranu ogrodowego (z zaworem spustowym na zimę). Zamontowany będzie dodatkowy wodomierz na wodę do ogrodu.
Piony instalacji wody zimnej montowane w szachtach przy pionach kanalizacyjnych.
Podejścia lokalowe do urządzeń z tworzywa sztucznego łączonego na złączki zaciskowe – przewody układane na ścianach lub w bruzdach
Biały montaż
W zakresie tych robót występuje wykonanie:
– podejścia kanalizacyjne do projektowanych przyborów,
– podejścia wodne (woda ciepła i zimna do pionu) do kolanek ½”.

32. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa dla poszczególnych budynków będzie się składała z następujących elementów:
Szafka gazowa. W szafce będzie zamontowany kurek odcinający sieć.
Podejście do budynku przewodem z polietylenu ułożonego w gruncie na głębokości około 80 cm.
Instalacja wewnętrzna w budynku umożliwiająca podłączenie kotła gazowego. Instalacja gazowa zostanie wykonana w całości z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Jedynie połączenie kotła gazowego przewiduje się jako połączenia rozłączne.
Licznik gazowy i reduktor zostaną dostarczone i zamontowane przez Gazownię w szafce gazowej po podpisaniu umowy na dostawę gazu z Gazownią.

33. Instalacja elektryczna
Pomiar i przyłącze elektryczne
Pomiar energii elektrycznej bezpośredni zlokalizowany w wolnostojącym zespole złączeniowym. Licznik elektryczny zostanie dostarczony i zamontowany przez Zakład Energetyczny po podpisaniu przez użytkownika umowy na dostawę energii z Zakładem Energetycznym.
W.L.Z. (wewnętrzne linie zasilające) dla budynku wykonana będzie kablem prowadzonym od wolnostojącego zespołu rozdzielczego składającego się ze złącza, tablicy głównej oraz tablicy pomiarowej, do tablicy rozdzielczej budynku.
Tablica rozdzielcza budynku zlokalizowana będzie w rejonie wejścia do części mieszkalnej. Zestaw rozdzielczy wyposażony będzie w aparaturę montowaną na standardowej szynie.
Instalacja elektryczna wewnętrzna
Zainstalowano ok. 80 punktów elektrycznych na jeden budynek/lokal.
Dostawa i montaż gniazd wtykowych typu Simon, grafitowych. Instalacja zasilająca wykonana będzie w całości przewodami o izolacji 750 V. Jako standard przyjęto wykonanie instalacji z wyprowadzeniem kabli w puszkach. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych nie wchodzą w zakres standardu wykończenia.
Instalacja gniazd wtykowych 230 V i instalację 3×230/380V wykonana będzie przewodami o izolacji 750V.

34. Instalacje teletechniczne
Instalacje teletechniczne obejmują:
– okablowanie do systemu alarmowego, bez zamontowania urządzeń, instalacja rozprowadzona do wszystkich pomieszczeń z otworami zewnętrznymi,
– światłowód internetowy doprowadzony do budynku/lokalu.